Certifikace ISO 9001 a kvalita IQNET Brixia Plast

V posledních měsících roku 2014 se Brixiaplast a Brixia Exp vydaly cestou řízení a zlepšování výroby s cílem dosáhnout certifikace kvality ISO 9001.

Rychlý technologický pokrok a globalizace trhů učinily řízení kvality orientované na výrobní procesy nezbytností a výzvou pro naše společnosti.

Právě z tohoto důvodu, po provedení organizačních změn a zlepšení v řízení společnosti a výrobním procesu, byla oběma společnostem udělena certifikace ISO 9001 vydaná společností SQS.

Tato certifikace je platná na mezinárodní úrovni a je celosvětově uznávána prostřednictvím partnerské sítě IQNet.